fbpx

Здраве

Един от най-значимите фактори за успешна спортна кариера е футболното дълголетие. То е съвкупност от множество фактори, но в основата му лежи доброто физическо здраве и минималното отсъствие от тренировъчен процес. Водени от желанието да предоставим възможно най-голям брой тренировъчни часове на футболистите в нашия клуб, ние полагаме ежедневни грижи за здравето им.

На разположение на всички тях е спортно-възстановителен център, оборудван с най-съвременна апаратура от висок клас и методики на възстановяване, взаимствани от водещи футболни клубове в Европа. Квалифициран персонал от кинезитерапевти се грижи както за появилите се контузии, така и за превенцията на последващи такива.

На всяко дете се изготвя здравен картон, в който се записват данни от прекарани травми и резултати от проведени изследвания. Пълният мониторинг на травматизма е отлична отправна точка за създаването и усъвършенстване на адекватна методика за развитие, щадяща организма на спортиста и съхраняваща добрата физическа форма за много по-дълъг период от време.

Превенцията от контузии е сериозно застъпена в дейността на клуба. Тя се състои както в занимания, подготвящи организма за непредвидими ситуации в играта, носещи риск от травми, така и в непрестанната работа на треньорите със своите възпитаници – обучение в правилно телодържание, изграждане на техника на основните двигателни дейности във футбола, информативни материали и отговорност.

05.09.2020