Програми

Клубът с готовност се включва в различни програми, които са насочени социално-значимите аспекти на спорта футбол. Осъзнавайки необятните възможности на най-популярният за нашите витрини спорт, ние се стремим не само към високо спортно майсторство на нашите възпитаници, но и към дейности, които имат огромна значимост за деца в неравностойно положение.

Чрез инструментите на футбола можем да подпомогнем за хармоничното развитие на младежи, като им дадем алтернатива на всички лоши пътища и пороци, през които е много лесно да преминат в различните етапи на развитието си. Страхувайки се от лошия изход на тези пороци, ние си поставяме много висок стандарт на работа по отношение на информираността на децата от рисковите групи, относно възможностите да избегнат този лош път.

Подпомагани от държавните структури, ние изразяваме своята готовност за подкрепа на деца и юноши, които са изправени пред труден избор.

05.09.2020