Такси

  • Такси:

Месечната такса във ФК Развитие на млади футболисти е в размер на 120 лв.

Тренировките са на НФБ Бояна.

Тази такса касае обезпечаването на тренировъчния процес. Заплаща се от 01 до 15 число на текущия месец.

  • Такса участие в Националното футболно първенство.

Всички набори на клуба участват в Националното футболно първенство.  Това участие се заплаща два пъти в годината, в началото на всеки полусезон.  Таксата Участие включва: наем на терен, предствител на БФС /делегат/, съдии, лекар, охрана. Таксата се изчислява на база брой домакински мачове, като дължимата към БФС сума се разпределя пропорционално на всички деца, участващи в мачовете за първенството. Сумата е различна за всеки набор. 

С цел създаването на по-добра организация,  възможностите за заплащане са следните:

  • В брой– На всеки тренировъчен ден, таксата може да бъде заплатена преди или след тренировката на Росен или Александрина на площадката пред съблекалните на футболната база.   
  • По банков път – на сметката на клубав Първа Инвестиционна Банка BG87FINV91501017329807
    В платежносто нареждане се записват имената на детето, набора и за кой месец се заплаща.

26.04.2021