fbpx

Такси

1. Месечната такса в клуба е в размер на 80 лв. и се отнася до обезпечаването на тренировъчния процес. Заплаща се в рамките на текущия месец.

2. Такса участие в Националното футболно първенство.

Всички набори на клуба участват в Националното футболно първенство.  Това участие се заплаща два пъти в годината, в началото на всеки полусезон.  Таксата Участие включва: наем на терен, предствител на БФС /делегат/, съдии, лекар, охрана. Таксата се изчислява на база брой домакински мачове, като дължимата към БФС сума се разпределя пропорционално на всички деца, участващи в мачовете за първенството. Сумата е различна за всеки набор. 

С цел създаването на по-добра организация,  възможностите за заплащане са следните:

  1. В брой – Всяка седмица в предварително определен ден, таксата може да бъде заплатена преди тренировката на Радослав или Александрина в кафенето на футболната база.   
  2. По банков път  – на сметката на клуба в Първа Инвестиционна Банка– BG87FINV91501017329807.  В платежносто нареждане се записват имената на детето, набора и за кой месец се заплаща;
  3. Чрез системата на EasyPay – на всяко дете се издава персонален код, който се въвежда от родител в собствения му профил в EasyPay. По този начин таксата се появява, като задължение в началото на всеки месец.

26.04.2021