Структура

Управителен съвет

Клубът се ръководи от управителен съвет, чийто функции са изцяло в интерес на развитието както на самия клуб, така и на всяко едно дете. В него участват хора с различни компетенции. Многопластовото разглеждане на всеки един въпрос води до по-високо обхватна позиция и свеждането на пропуските до минимум.

Спортно-технически отдел

В него попадат главният треньор, методистът и всички треньори в клуба. Най-важното звено в клуба са треньорите. Именно те са двигателят и катализаторът на страст и положителни емоции сред децата. В нашия клуб селекция се прави не на децата, а на треньорите. Те трябва преди всичко да притежават добра ценностна система и добродетели, които да се стремят да предават на децата всеки ден. С настоящата концепция ние се стремим да дадем най-добрата подкрепа на своите треньори, като по този начин ги въвлечем в нашата идея и им предоставим здравословна работна среда.

Сектор Здраве

Здравето на децата е от първостепенно значение за всички в клуба. Само здравите спортисти могат да реализират пълния си потенциал и да го развиват ежедневно. Въпреки това, ние знаем, че травмите ще съпътстват тяхното ежедневие. Именно затова развиваме два клона на нашата здравна програма – лечение на травми и превенция от последващи такива. Лечението се изразява в консултация с лекар, изготвяне на алгоритъм на действие и построяване на индивидуална програма за възстановяване здравето на децата. Превенцията е елементът, на който много държим. Предпазването от травми е в основата на футболното дълголетие. За целта извършваме богат скрийнинг тест с анализ на множество показатели, касаещи позицията на тялото и двигателните умения в покой и в движение. По този начин добиваме много ясна представа за състоянието на всяко дете. С помощта на софтуер изготвяме програма за хармонично развитие на тялото на нашите деца.

Администрация

Администрацията на клуба с важно значение по отношение на организацията на тренировъчния процес. Балансирането и разпределянето на бюджета ни позволява да обогатяваме както материалната база, така и самият тренировъчен процес на възпоитаниците ни. Наред с децата, клубът се стреми да обогатява и треньорите. Подготовката на квалифицирани кадри е в основата на създаване на здравословна среда за развитие.

24.04.2020