За клуба

Кои сме ние

Развитие на млади футболисти е футболен клуб с основна дейност, насочена към децата и подрастващите. Той е естественото продължение, което развиваме повече от година, преди съвсем натурално тази амбиция да прерасне в организиран футболен клуб, развиващ като основна дейност обучение по футбол. С тази крачка напред, нашата идеология се запазва абсолютно идентична, а именно да изграждаме и развиваме млади футболисти, които да притежават необходимите футболни умения и същевременно да носят в себе си чисто човешките добродетели, които ще ги превърнат в успешни спортисти и уважавани в обществото хора.

Идеологията на клуба личи ясно от самата емблема. Четирите цвята отговарят на фундаментите, които всеки футболист трябва да владее – Техника, Тактика, Физика и Психика. Между тях са внедрени основните добродетели, които всяко дете би следвало да изгради и носи в себе си – Уважение, Честност, Смелост и Скромност.

Методиката на клуба е базирана на изконното правило да развиваме добри индивидуални играчи, които чрез собствените си качества да допринасят за доброто представяне на отбора. Тя е съобразена с възрастовите особености и се взима предвид всеки път, когато ново дете има желание да се включи в отбора.

Подходът ни е базиран на правилото да гледаме всяко дете в многогодишен аспект. Изграждането на завършен футболист, притежаващ всички необходими качества, е процес, който следва да бъде прецизно контролиран и изпълнен с търпение, компромиси и комуникация между треньори, футболисти, родители и учители и други специалисти.

Нашите деца са подбират спрямо добродетелите и уменията им. Ние знаем, че всяко от тях се развива лавинообразно и ще редува периоди на възход с такива на застой. Нямаме никакво намерение да се отказваме от тях и да ги заменяме с други деца, които в момента се представят по-добре. Вярваме в процеса на работа и сме готови да разкрием всеки талант на децата.

Колективът е основната движеща сила в отбора. За да стане едно дете част от отбора, задължително трябва да се впише в колектива. Да бъде съпричастен към всеки и да проявява готовност за подкрепа в добри и лоши моменти.

Перспективите пред всеки млад футболист могат да бъдат много различни от неговите представи. Психологическото осигуряване, здравните съвети и хранителните навици са грижа, която с радост ще положим в името на децата. Реализацията на качествата, трупани в годините на усилен и целенасочен тренировъчен процес, следва да бъде във водещите отбори в България и най-вече извън пределите на нашата страна.

24.04.2020