Методика

⇒ Поставяне на основите

От фундаментално значение за бъдещата реализация на всеки футболист са правилно изградените двигателни навици, както и менталните модели, чрез които ще разпалим и възпламеняваме страстта му още от самото начало на развитието му. Всеки един етап от обучението има своите специфики и най-важни цели. Намирайки се за първи път на терена, всяко дете просто иска да се забавлява. То дори не си представя, че иска един ден да стане като най-добрите. Просто няма търпение да играе с приятелите си на любимата игра. Именно затова е от изключителна важност ние, треньорите, да му покажем колко хубаво може да бъде всичко това, ако го правим заедно и спазваме конкретни “правила”. Разбира се, правилата не са много специални и се отнасят повече до изграждането на подходяща връзка и комуникация между детето и неговия треньор. Дисциплината, уважението, самоконтролът са задължителните норми на поведение, към които трябва да се приспособи всяко дете. И това почти винаги става лесно, като децата откликват с огромен интерес. Нашата по-значима мисия е да разпалим страстта в тях и винаги, абсолютно винаги, децата да се включват с огромно желание във всяко предизвикателство на терена. Да, наричаме ги предизвикателства, а не упражнения и държим децата да ги възприемат така. Често упражнението е нещо, през което просто трябва да преминеш, без ясна представа каква е целта. Предизвикателството от своя страна води до конкретни резултати и те са видими в края му. Предпочитаме възпитаниците ни да се изправят пред конкретната задача като предизвикателство, което искат да постигнат, а не като упражнение, което просто трябва да изпълнят. Все пак, ние търсим развитието в тях и постигането на цели през следващите години и етапи ще им бъде много по-полезно, отколкото просто да изпълняват упражнения.

⇒ Манталитет на победители

Манталитет на победители Изхождайки от основната идея да поставяме пред децата различни предизвикателства, ние всъщност се стремим да изградим ясна и стабилна връзка между усилието и успеха. Така те знаят, че могат да постигнат всичко, ако се потрудят здраво за него. Ние не разглеждаме победата като единствената крайна цел. Стремим се тя никога да не се превръща в самоцел за възпитаниците ни. Обожаваме да виждаме страстта в очите им. Тази страст, която съдържа в себе искреното желание да надделееш над опонента и над себе си. Тази страст, която можеш да изпиташ от своя успех и този на съотборниците си. За нас не е важна самата победа, а желанието на децата да вложат цялата си енергия в постигането и. Разбира се, държим това да става в духа на честната игра и уважението към опонента.

⇒ Позитивно съревнование

В най-популярната колективна игра на света от особено значение са индивидуалните качества на всеки футболист. Способността да надделяваш на опонента е има както физически, така и ментален аспект. Бързина, повратливост, техника, координация, сила са елемнти, които постоянно да тренираме за подобряването им. Способността на всеки един да ги изпълнява под натиска на противника и в ограничения от времето и пространството е определящо да последващите резултати. Именно затова, за нас е важно всеки футболист да може да приема съревнованието срещу опонент положително и да се стреми към надмощие. Ние се стараем да покажем на своите възпитаници, че няма нищо страшно в това да приемеш опонента си в зоната си комфорт и да използваш силните си страни, за да го победиш. Също така, нищо лошо няма да се случи, ако загубиш от опонента си. Тогава разбираме къде сме сбъркали и с какво ни е победил. Следващият път ще се изправим отново срещу него и ще опитаме да по различен начин.

⇒ Интелект

Интелект Както и да изглежда футболът в бъдеще, качеството, заради което един футболист винаги ще има предимство е интелектът. Способноста да се адаптира в различни условия на внезапно променяща се обстановка и разпознаването на ситуацията ще води до вземането на правилни решения в условията на натиск от времето, пространството и опонента. Развитият футболен интелект ще помага на футболиста да взема решения навреме и да изпреварва останалите. Състезателите с малка физика, ще могат да избягват единоборствата, като получават и отиграват топката в свободни зони. Развитието на интелекта е пряко свързан с креативните отигравания и интуитивните действия на терена. За нас е основен приоритет да откриваме и развиваме интелекта на всяко дете. В тази връзка използваме софтуери и адаптираме тренировките така, че да създадем всички предпоставки за интелектуално развитие. И защото ние оценяваме, че по същина тренировъчният процес е и обучителен от гледна точка на преживяванията по време на тренировки и мачове, за нас е ясна връзката, която децата правят между футбола и живота. Справянето в различни ситуации на терена, че спомогне за увереността им извън терена. Подходът ни е насочен към концепцията на информирания избор. Всяко дете бива запознато с последствията от всяко решение. Тогава всеки сам решава какво да избере. И едва след това следва тези решения да бъдат взимани със светкавична скорост и ювелирна точност. Знаем, че процесът е много дълъг. Това, което правим е да подготвим футболистите си да проявяват търпение и постоянство. Последователните и целенасочени действия водят до резултатите, които търсим.

07.05.2020