Безплатен опознавателен период

Ние много добре разбираме в каква стресова ситуация попада всяко дете и неговото семейство при смяната футболния отбор. Винаги изникват въпроси, като:

Дали треньорите ще са добри?

Дали децата ще се отнасят добре?

Какво е настроението на родителите?

Подходящи ли са терените?

Локацията подходяща ли е?

Заради възникването на тези и много други въпроси ние даваме възможност всяко дете да премине опознавателен период в клуба. Той се изразява в участие на детето в учебно-тренировъчния процес. По този начин, както детето ще може да се отпусне и наслади на играта, така и неговите родители ще натрупат впечатление за цялостната обстановка и философията на нашия клуб. 

Няма тестове, няма изисквания, няма никакво обвързване и обещания.

Това се прави с цел детето и неговото семейство да бъдат лишени от стресовите фактори на промяна, неизвестност и поемането на каквито и да е ангажименти. Когато детето е неговото семейство са готови с решението си, сами инициират среща за обявяване на решението си.


09.05.2021