Вълците

Развитие на млади футболисти е футболен клуб с основна дейност, насочена към децата и подрастващите. Той е естественото продължение, което развиваме повече от година, преди съвсем натурално тази амбиция да прерасне в организиран футболен клуб, развиващ като основна дейност обучение по футбол. 

25.04.2021