Участия по проекти

Клубът с готовност се включва в различни програми, които са насочени социално-значимите аспекти на спорта футбол.

25.04.2021