Превенция от травми

Един от най-значимите фактори за успешна спортна кариера е футболното дълголетие. То е съвкупност от множество фактори, но в основата му лежи доброто физическо здраве и минималното отсъствие от тренировъчен процес.

25.04.2021