Поставяне на основите

От фундаментално значение за бъдещата реализация на всеки футболист са правилно изградените двигателни навици, както и менталните модели, чрез които ще разпалим и възпламеняваме страстта му още от самото начало на развитието му. 

25.04.2021