Манталитет на победители

Манталитет на победители Изхождайки от основната идея да поставяме пред децата различни предизвикателства, ние всъщност се стремим да изградим ясна и стабилна връзка между усилието и успеха.

25.04.2021