Blog

Просто ритни топката

Футболът е най-популярният спорт в света. От Гренландия до Андите простовсеки рита топка. Никой неможе да спре хораот всякаква възраст, пол, социален статус и етническа принадлежност да бъдат част от тази велика игра. Статистикитепоказват, че около 250 милиона души редовно играят футбол. Събрани в една държава, тя би била четвърта по населениена земното кълбо. Цифрите, отразяващи зрителският интерес са внушителни. Световнотопървенство през 2002 г. Енаблюдавано от 1,3 милиарда души. Порадипостоянната тендеция за все по-широката популяризация на футбола тезицифрирастат ежедневно и все повече хора от всички краища на света сеинтересуват или стават преки участници от този спорт.

Можем без никакво колебание да характеризираме футболът катоуниверсален език. С едно движение мога да напомня за Марадона, Пеле, Платини, Зидан, Бекъм, Роналдиньо…Това може да се случи в източен Китай, южна Африка или високо в Скандинавите и бъдете сигурни, че ще бъдаразбран еднакво на всяко едно от тези места.

Фундаменталният елемент, който предизвиква тази страст у хората, практикувайки или гледайки футбол се крие в изключителната му близост дореалният живот. Радостта от победата или разочарованието от загубата сатолкова близки с ежедневието на всеки един, че понякога е трудно да сеопредели кое от тях е по-важно и значимо.

А защо точно футбол ? Ами защото е изключително достъпен и неангажиращ. Не изисква никакви финансови средства. В бедните квартали са необходимидва камъка за врата, в училищата топката се прави от станиоли от закуски.

В съвременния свят футболната игра предотвратява глад, решаваполитически проблеми, възстановява икономики и може би най-важното – обединява хората по целия свят с една обща кауза…просто ритни топката… Футболът е най-популярният спорт в света. От Гренландия до Андите простовсеки рита топка. Никой не може да спре хора от всякаква възраст, пол, социален статус и етническа принадлежност да бъдат част от тази велика игра. Статистиките показват, че около 250 милиона души редовно играят футбол. Събрани в една държава, тя би била четвърта по население на земното кълбо. Цифрите, отразяващи зрителският интерес са внушителни. Световнотопървенство през 2002 г. Е наблюдавано от 1,3 милиарда души. Порадипостоянната тендеция за все по-широката популяризация на футбола тезицифри растат ежедневно и все повече хора от всички краища на света сеинтересуват или стават преки участници от този спорт.

Можем без никакво колебание да характеризираме футболът катоуниверсален език. С едно движение мога да напомня за Марадона, Пеле, Платини, Зидан, Бекъм, Роналдиньо…Това може да се случи в източен Китай, южна Африка или високо в Скандинавите и бъдете сигурни, че ще бъдаразбран еднакво на всяко едно от тези места. 

Фундаменталният елемент, който предизвиква тази страст у хората, практикувайки или гледайки футбол се крие в изключителната му близост дореалният живот. Радостта от победата или разочарованието от загубата сатолкова близки с ежедневието на всеки един, че понякога е трудно да сеопредели кое от тях е по-важно и значимо.

А защо точно футбол ? Ами защото е изключително достъпен и неангажиращ. Не изисква никакви финансови средства. В бедните квартали са необходимидва камъка за врата, в училищата топката се прави от станиоли от закуски.

В съвременния свят футболната игра предотвратява глад, решаваполитически проблеми, възстановява икономики и може би най-важното –обединява хората по целия свят с една обща кауза…просто ритни топката…